Har du set hvor smart det kan være?

Microsoft Office, Word skabeloner, Excel regnearkSmart Office Word skabelon system

SmartOffice Library


Excel ADO_AccessData
Hent data fra en Access database.

 CellNameExists
Checker om der findes en Celle med et bestemt navn i et regneark. Samt sletning af alle navn på navngivne celler.

 ColoredCellsCount
Disse brugerdefinerede funktioner kan tælle antallet af celler i et området, som har en specifik baggrundsfarve, mønster eller mønster med farve.

 ColoredCellsSum
Denne brugerdefinerede funktion kan summere celler i et området, som har en specifik baggrundsfarve.

 ColorIndex
Oversigt over hvilken farve et index tal giver.

 ColorRows
Et eksempel på hvordan du kan farvelægge hver anden række.

 ComboBoxAndDatavalidation
Eksempler på Kontrolelementet ComboBox, Formularelementet ComboBox samt Datavalidering

 CommandButtonsOnWorksheet
Ønsker du at manipulere med alle CommandButtons på et ark samtidig. Hvis du kigger på denne her, så vær' opmærksom på, at der findes flere OLETyper.

 DatesFirstDayInWeek
Returnerer en datoværdi for den første ugedag (mandag) i en given uge og et givent år – udelades år benyttes det aktuelle år.

 EnterShortDates
Hurtig indtastning af datoer i et givent område i et ark

 ExcelUsingWord
Excel tager fat i Word / starter Word. Her åbnes et eksisterende dokument (sFileToOpen). Det kunne også være opstart af et nyt dokument og indsættelse af data fra Excel.

 ForEachWorkSheet
Bruges når noget kode skal afspilles for hvert eneste ark i regnearket. Makroen hopper tilbage til det ark, der var aktiveret ved makro'ens start.

 GetSaveAsFileName
Når du gerne vil vise dialogboksen til gem, og du vil bestemme hvilken sti dialogboksen skal vise brugeren, så er dette løsningen.

 JumpCells
Ofte ønskes der at hoppe rundt i arket til forskellige celler, som ikke er placeret lige ved siden af hinanden. Dette nummer tager klarer disse makro'er.

 ListComboNoDuplicates
Excel 97: Filling a ListBox With Unique Items When you display a list of items in a ListBox, you generally don't want to show duplicate items. This tip describes a clever way of filling an Excel 97 UserForm with unique items from a list. This technique is adapted from a tip by J.G. Hussey, published in Visual Basic Programmer's Journal. How it works This tip uses a Collection object, and relies on the fact that VBA generates an error if you attempt to add an item to a collection when the item already exists in the collection. The trick is to build the collection by adding all items to it, and ignore the errors that may occur. The result is a collection of unduplicated items. Example I created an example to demonstrate the technique. The items (105 of them) are stored in Column A of a worksheet. Many of these items are duplicated. The RemoveDuplicates subroutine, listed below, builds a collection that consists of the unique items in the list. It then transfers the items to a ListBox on a UserForm.

 MenuItemInsertComment
Ved aktivering af dette excel regneark udskiftes menupunktet Indsæt / Kommentar med en anden makro, således kan man undgå, at kommentarer altid starter med indholdet fra Funktioner / Indstillinger - fanebladet Standard - feltet Brugernavn

Ved ændring af menupunktets OnAction ved Aktivering og Deaktivering af regnearket sikres, at ændringen kun gælder for dette ene regneark.

 MenuItemListOfBuildInNumber
List Of ID Numbers Built-In Command Bar Control for Excel97 and Excel2000

 MenuItemSave
Skal et menupunkt kalde en anden makro eller blot deaktiveres ?

 MenuToolbarRefreshOnAction
Når du opretter en projektmappe med din egen værktøjslinie, så har du ofte problemer ved distribution. Dette skyldes, at knappernes OnAction peger på den sti, hvorunder du har gemt projektmappen hos dig. Disse rutiner omdøbes OnAction, således der peges på stien på denne pc istedetfor sti på din pc.

 MergeAllSheetsIntoOne
Hvis du har brug for at samle dine data fra alle ark ind i et ark, så er her et hint.

 MS_Graf_Galleri
Excel grafer i mange afskygninger - Graf galleriet følger med MS Office 2000, og findes typisk som C:\Programmer\Microsoft Office\Office\1030\Xl8galry.xls

 MS_VBA_ObjectMetoderEgenskaber
VBA Nøgleord & Microsoft Excel objekter, metoder og egenskaber - Engelsk / Dansk - Listen følger med MS Office 2000. Listen findes typisk som C:\Programmer\Microsoft Office\Office\1030\Vbalist.xls

 ProtectUnprotect
How to protect and unprotect sheets and workbooks using VBA.

 ReduceFileSize
Denne funktion vil reducere størrelsen på din Excel fil ved at tvinge Excel til at genberegne UsedRange for hvert enkelt ark. Testet på Excel 2003. (Excel 2007 har både flere kolonner og rækker end der er håndteret her)

 SeperatedFile
Dan en separeret fil efter eget ønske – f.eks. en komma- eller kolonsepareret fil

 SheetsExists
Checker om der findes et Ark med et bestemt navn i det aktive regneark.


Guide Excel_Makro_Båndoptageren
Kom i gang med makroer via makro båndoptageren i Excel 2000

 Excel_Tilføjelsesprogram_xla
Hvordan laver jeg et effektivt tilføjelsesprogram til Excel ? Virker for Excel 2000-2003

 Excel_Visual_Basic_Editor
Hvad er Visual Basic Editoren for et program, hvordan ser det ud og hvad gør jeg ?

 Word_Visual_Basic_Editor
Hvad er Visual Basic Editoren for et program, hvordan ser det ud og hvad gør jeg ?


Shared EnsureRuntime
Det kan ofte være vigtigt for funktionaliteten i dit program, at brugeren ikke kan afbryde en makro med Ctrl+Break. Det er dog vigtigt at huske, at du heller ikke selv kan bruge Ctrl+Break….!

 ErrorCodes
Oversigt over fejlmeddelser i VBA

 FileInUse
Check om en fil allerede er åben. Når du arbejder med åbning af flere filer, og har brug at håndtere det at filen ikke kan åbnes, fordi den allerede er åbnet, så kan du benytte eller bygge videre på denne funktion

 FileOrFolderExists
Check if a specific file exists on your harddrive or server.

 KeyPressNumbersOnly
Bruges til at sikre, at brugeren kun indtaster tal i en TextBox

 MS_VBA_FaceID
De over 4000 FaceID's der f.eks. kan indsættes som billede foran et menupunkt.

 PlayMP3
Med disse koder kan du afspille en MP3 eller en WAV fil.

 QueryClose
Det er ofte rart at kunne spærre lukningen af en dialogboks, således brugeren ikke kan lukke med knappen i øverste højre hjørne. Tilføj denne lille Sub til resten af din kode på din dialogboks og nyd resultatet.

 ReadFilesInDirectory
Gennemløb et bibliotek for alle filer eller alle filer af en specifik type, og indlæs dem i et array for videre behandling.


Word Bookmarks
Indsætter værdi i bogmærke, og gendanner bogmærket.

 FileSaveAs
Når dialogboksen "Filer / Gem som" ønskes vist for brugeren, samtidig med at der skal være skiftet til den rigtige mappe, og måske forslå et filnavn. Denne metode er den bedste Win-Consult har mødt endnu.

 FontReplacer
Har du brugfor at gennemløbe dit dokument, og ændre skrifttype, skriftstørrelse eller begge, så er her inspiration hertil

 PageSetUp
Makro'en kan bruges til visning af dialogboksen Filer/Sideopsætning med en specifik tab-fane valgt.

 PrivateProfileString
Brug en txt eller ini fil til at holde f.eks. et fakturanr eller andet

 WordUsingExcel
Word tager fat i Excel / starter Excel. Her behandles den aktive workbook eller åbnes en ny.

   

Smart Office Freeware Smart Data Management
Compare 2 Columns
Excel Super- Subscript
Teachers Excel Tools
         
Smart Office - Word og Excel specialist